Aktuality

Květen 2015

Touto cestou bychom chtěli rádi poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do realizace projektu, a  přispěli tak k úspěšnému naplnění cílů projektu „Věk a péče nemusí být překážkou“, které spočívalo především v navrácení osob ze znevýhodněných skupin na trh práce.

Shrnutí výsledků, které projekt přinesl, naleznete ZDE.

 

V průběhu května probíhá zaměstnání s mzdovým příspěvkem v okrese Ústí nad Orlicí.

 

Duben 2015

V průběhu dubna probíhala individuální poradenství s aktivizačním pracovníkem, JOB cluby a zaměstnání s mzdovým příspěvkem.

 

Březen 2015

V průběhu března probíhala individuální poradenství s aktivizačním pracovníkem, JOB cluby, místo na zkoušku a zaměstnání s mzdovými příspěvky. Úspěšně bylo dokončeno místo na zkoušku v Ústí nad Orlicí.

Připravujeme podklady pro zpracování úspěšnosti našeho projektu.

 

Únor 2015

V průběhu února probíhala individuální poradenství s aktivizačním pracovníkem, JOB cluby, místo na zkoušku a zaměstnání s mzdovými příspěvky.

 

Leden 2015

V průběhu ledna bude probíhat individuální poradenství s aktivizačním pracovníkem, JOB cluby, místo na zkoušku a zaměstnání s mzdovými příspěvky. Na začátku ledna nastoupila jedna účastnice projektu na místo na zkoušku v Ústí nad Orlicí.

V průběhu ledna postupně probíhalo setkání účastníků projektu dle jednotlivých běhů. Podařila se nám uskutečnit setkání 2. + 6. běhu, 3. běhu, 4. běhu a 5. běhu. Ani v jednom případě bohužel nedošlo k setkání celé skupiny účastníků, a to většinou z důvodu pracovního vytížení účastníků.

 

Prosinec 2014

V průběhu prosince bude probíhat individuální poradenství s aktivizačním pracovníkem, JOB cluby a zaměstnání s mzdovými příspěvky. Od začátku ledna 2015 nastoupí jedna účastnice na místo na zkoušku v Ústí nad Orlicí.


Na leden 2015 chystáme setkání účastníků projektu dle jednotlivých běhů.

 

Listopad 2014

Během listopadu probíhá individuální poradenství s aktivizačním pracovníkem, JOB cluby a zaměstnání s mzdovými příspěvky. Jedna účastníce nastoupila do zaměstnání v Letohradě. Přerušené místo na zkoušku bylo opět obnoveno.

 

Říjen 2014

V průběhu října probíhá individuální poradenství s aktivizačním pracovníkem, JOB cluby a zaměstnání s mzdovými příspěvky. V říjnu nastoupila 1 účastnice do zaměstnání ve Svitavách a jedna účastnice nastoupila do zaměstnání v Žamberku. Místo na zkoušku ve Vysokém Mýtě bylo na 1 měsíc přerušeno ze zdravotních důvodů, bude pokračovat v listopadu a v prosinci.

 

Září 2014

V průběhu září probíhá individuální poradenství s aktivizačním pracovníkem, JOB cluby a zaměstnání s mzdovými příspěvky. V září nastoupila 1 účastnice na místo na zkoušku do Svitav a 1 účastnice do Vysokého Mýta. Dále nastoupila 1 účastnice do zaměstnání v Žamberku.

 

Srpen 2014

V průběhu srpna probíhá individuální poradenství s aktivizačním pracovníkem, JOB cluby a zaměstnání s mzdovými příspěvky.

Od září plánujeme nástup jedné účastnice na místo na zkoušku ve Vysokém Mýtě a jedné ve Svitavách, dále plánujeme nástup jedné účastnice projektu do zaměstnání s mzdovým příspěvkem v Žamberku.

 

Červenec 2014

O nových pracovních pozicích vyjednáváme s dalšími zaměstnavateli.

Od července se nám podařilo umístit 3 účastníky projektu do zaměstnání s mzdovými příspěvky. Jedna účastnice nastoupila do obchodu s oděvy v Litomyšli, další do výrobny potravinářských produktů v Rokytnici v Orlických horách a třetí účastník do stáčírny olejů v České Třebové.

V průběhu července budou probíhat JOB cluby a individuální poradenství, sjednaná místa na zkoušku a zaměstnání.

 

Červen 2014

Dne 27.6.2014 úspěšně absolvovaly 4 účastnice projektu rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost a přímá obslužná péče, který probíhal ve Svitavách (úspěšně složily závěrečnou zkoušku).

V průběhu června probíhají JOB cluby, místa na zkoušku a zaměstnání.

Čtyři účastnice projektu navštěvují rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost a přímá obslužná péče, v rámci kterého absolvují praxe u vybraných subjektů, a postupně se připravují na závěrečné zkoušky, které je čekají 27.6.2014.

 

Květen 2014

V květnu se nám podařilo umístit 1 účastnici projektu do zaměstnání s mzdových příspěvkem v Žamberku v prádelně.  Dále se nám podařilo umístit 2 účastnice projektu na místo na zkoušku,  jednu účastnici do Moravské Třebové do pekárny jako prodavačku. Druhá účastnice zastává pozici aranžérky a prodavačky v Žamberku.

V průběhu května probíhaly JOB cluby.

Dne 5.5. nastoupily 4 účastnice projektu na rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost a přímá obslužná péče, kurz probíhá ve Svitavách.

 

Duben 2014

V dubnu se nám podařilo umístit 1 účastnici projektu do zaměstnání s mzdových příspěvkem v Ústí nad Orlicí, vykonává pozici pomocného správce stadionu.  Dále se nám podařilo umístit 3 účastníky projektu na místo na zkoušku,  jednu účastnici do Rokytnice v Orlických horách, kde se zabývá vnitřními úklidy objektu. Druhá účastnice zastává pozici v hlídacím centru pro děti ve Svitavách a třetí účastník se v České Třebové zabývá stáčením olejů.

V průběhu dubna probíhaly JOB cluby. Pátý běh dokončil počítačový kurz, celkem bylo 8 úspěšných absolventů. Šestý běh dokončil také počítačový kurz, celkem bylo 5 úspěšných absolventů.

Dne 22.4. nastoupily 2 účastnice projektu na rekvalifikační kurz Počítačová gramotnost dle sylabu ECDL, kurz probíhá v Ústí nad Orlicí.

Dne 30. 4. úspěšně absolvovaly 2 účastnice projektu rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost, který probíhal v Ústí nad Orlicí (úspěšně složily závěrečnou zkoušku).
Dne 4.4. úspěšně absolvovaly 2 účastnice projektu rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače, který probíhal ve Svitavách.

Všem absolventům gratulujeme :o)
 

Březen 2014

V březnu se nám podařilo umístit 2 účastníky projektu do zaměstnání s mzdových příspěvkem. Jedna účastnice vykonává pozici vrátné v Žamberku, druhý účastník nastoupil do zaměstnání také v Žamberku, kde vykonává pozici kontrolora. Dále se nám podařilo umístit 1 účastnici projektu na místo na zkoušku do provozovny pekařství v Litomyšli.

V průběhu března probíhaly JOB cluby, motivačně poradenský program 5. a 6. běhu, který úspěšně dokončilo 9 účastníků z 5. běhu a 5 účastníků z 6. běhu. Dále probíhal počítačový kurz 5. a 6. běhu.
Dne 11. 3. nastoupily 2 účastnice projektu na rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost, který probíhá v Ústí nad Orlicí.
Dne 20.3. nastoupily 2 účastnice projektu na rekvalifikační kurz Obsluha osobního počítače, který probíhá ve Svitavách.
 

Únor 2014

V únoru se nám podařilo umístit 2 účastníky projektu na místo na zkoušku. Jedna účastnice na místo na zkoušku nastoupila do prádelny v Žamberku, druhý účastník nastoupil do Svitav, kde se zabývá správou dat v informačních systémech.

V průběhu února probíhaly JOB cluby, motivačně poradenský program 4. běhu, který úspěšně dokončilo 8 účastníků a počítačový kurz 4. běhu, který úspěšně dokončilo také 8 účastníků. Dále probíhal motivačně poradenský program 5. a 6. běhu.

VYHLAŠUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na zajištění realizace rekvalifikačních kurzů v rámci našeho projektu. Zadávací dokumentace je ke stažení ZDE. Dále je zde ke stažení NABÍDKOVÝ FORMULÁŘ, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a NÁVRH SMLOUVY.

 

 

Leden 2014

V lednu absolvovali účastníci 1.,2. a 3. běhu JOB cluby, účastníci 4. běhu absolvovali testování a interpretace pracovní diagnostiky COMDI a absolvovali první část motivačně poradenského programu. Účastníci 5. a 6. běhu absolvovali testování a interpretace pracovní diagnostiky COMDI.

Dne 22.1.proběhl ve Svitavách výběrový seminář pro cílovou skupinu osob pečujících o osobu blízkou (6. běh). Celkem bylo vybráno 6 účastníků, všichni se do projektu zapojili.

Dne 21.1. proběhl v Ústí nad Orlicí výběrový seminář pro cílovou skupinu osob pečujících o osobu blízkou (5. běh). Celkem bylo vybráno 9 účastníků, všichni se do projektu zapojili.

Dne 14.1. proběhl výběrový seminář pro cílovou skupinu 50+ ve Svitavách (4. běh). Celkem bylo vybráno 9 účastníků, všichni se do projektu zapojili.

 

Prosinec 2013

KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

   přeje realizační tým projektu                                                                                   

                                                                                      

Od začátku měsíce se nám podařilo zaměstnat jednu účastnici na plný úvazek ve firmě Challenge Alfa, a.s. v provozovně v Žamberku, jednu účastnici na poloviční úvazek v Občanském sdružení hiporehabilitace Baneta a jednu účastnici projektu na místo na zkoušku v Občanském sdružení CEMA Žamberk.

V prosinci probíhaly JOB cluby všech 3 běhů a individuální konzultace druhého a třetího běhu.

Na leden připravujeme výběrové semináře pro 4., 5. a 6.běh. Tímto zveme všechny zájemce, kteří se chtějí dozvědět více o projektu, na výběrové semináře, které se budou konat:
14.1.2014 od 9 hod. v zasedací místnosti na Úřadu práce ve Svitavách pro nezaměstnané osoby starší 50 let,
21.1.2014 od 9 hod. v zasedací místnosti na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí pro osoby, které pečují či pečovaly o osobu blízkou,
22.1.2014 od 9 hod. v zasedací místnosti na Úřadu práce ve Svitavách pro osoby, které pečují či pečovaly o osobu blízkou.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME!
 

 

Listopad 2013

Dne 1.11.2013 došlo k umístění jednoho z účastníků projektu na praxi (Místo na zkoušku), zaměstnavatelem je firma OK FINAL, s.r.o. Dále je připravováno zprostředkování zaměstnání pro jednoho účastníka ve Svitavách na poloviční pracovní úvazek a pro 1 účastníka je připravováno Místo na Zkoušku v Žamberku a zprostředkování zaměstnání na plný úvazek v Žamberku.

Dne 14.11.2013 byly ukončeny vzdělávací aktivity účastníků třetího běhu v Ústí nad Orlicí. Do tohoto běhu nastoupilo celkem 12 účastníků a úspěšně dokončilo 10 z nich. Účastníci tohoto běhu budou dále navštěvovat JOC cluby, které povede náš aktivizační pracovník, paní Lucie Malá, a absolvují individuální konzultace pod vedením pana Mgr. et Mgr. Aleše Jelínka.

V listopadu probíhaly i JOB cluby 1. a 2. běhu. Skupinka účastníků 1.běhu se však značně zmenšila, protože 2 účastnice si našly zaměstnání v Letohradu a 1 účastníka jsme umístili na místo na zkoušku v Žamberku (viz. výše).

 

Říjen 2013

Dne 24.10.2013 byly ukončeny vzdělávací aktivity účastníků z druhého běhu ve Svitavách. Do tohoto běhu nastoupilo 8 účastníků a vzdělávací aktivity úspěšně absolvovalo 7 z nich. Účastníci projektu dále absolvují individuální konzultace s Mgr. Monikou Čuhelovou a budou se účastnit JOB clubů pod vedením našeho aktivizačního pracovníka, paní Lucie Malé. S účastníky projektu bude nadále pracováno individuálně.

Dne 21.10.2013 byla zahájena realizace 3.běhu projektu v Ústí nad Orlicí. Do tohoto běhu nastoupilo 12 účastníků.

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O ÚČAST V PROJEKTU "VĚK A PÉČE NEMUSÍ BÝT PŘEKÁŽKOU", NA VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE PRO TŘETÍ BĚH, URČENÝ PRO CÍLOVOU SKUPINU 50+. Výběrové semináře se uskuteční:

 • 15.10.2013 od 9 hod. v zasedací místnosti na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí,
  16.10.2013 od 9 hod. na Úřadu práce v Žamberku.

 

 • Dne 10.10.2013 byly ukončeny vzdělávací aktivity účastníků z prvního běhu. Do tohoto běhu nastoupilo 10 účastníků a všichni vzdělávací aktivity úspěšně absolvovali. Účastníci budou dále navštěvovat individuální konzultace zaměřené na motivaci a sociálněpsychologické poradenství mohou navštěvovat JOB cluby, které se budou konat 1x za čtrnáct dní. S účastníky tohoto běhu bude nadále pracováno individuálně, někteří nastoupí do rekvalifikačního kurzu, na praxi nebo jim bude zprostředkováno zaměstnání. Ostatním účastníkům budeme pomáhat s vyhledáváním vhodného zaměstnání.
   

 

Září 2013

Dne 23.9.2013 byla zahájena realizace 2.běhu projektu ve Svitavách.

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O ÚČAST V PROJEKTU "VĚK A PÉČE NEMUSÍ BÝT PŘEKÁŽKOU", NA VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE PRO DRUHÝ BĚH, URČENÝ PRO CÍLOVOU SKUPINU 50+. Výběrové semináře se uskuteční:

 • 17.9.2013 od 9 hod. v zasedací místnosti na Úřadu práce ve Svitavách,
  17.9.2013 od 13 hod. na Úřadu práce v Moravské Třebové.

 

Dne 9.9.2013 byl v Žamberku zahájen první běh projektu. Účastníci projektu absolvovali první aktivitu - testování pomocí pracovní diagnostiky COMDI. Další aktivity budou následovat dle harmonogramu.

 

ZVEME VŠECHNY ZÁJEMCE O ÚČAST V PROJEKTU "VĚK A PÉČE NEMUSÍ BÝT PŘEKÁŽKOU", NA VÝBĚROVÉ SEMINÁŘE PRO PRVNÍ BĚH, URČENÝ PRO CÍLOVOU SKUPINU 50+. Výběrové semináře se uskuteční:

 • 3.9.2013 od 9 hod. na Úřadu práce v Žamberku,
  4.9.2013 od 9 hod. v zasedací místnosti na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí.
   

Aktualizovaný přehled předjednaných pracovník pozic, které budeme moci nabídnout účastníkům projektu naleznete ZDE.


 •  

Srpen 2013

Sestavení přehledu pracovních pozic, které můžeme nabídnout účastníkům projektu. Přehled naleznete ZDE.
• Příprava na výběrové semináře.
• Propagace projektu.
• Kontaktování potenciálních zaměstnavatelů.
• Realizace poptávkových řízení.
• Sjednání spolupráce s lektory.

Červenec 2013

Sestavení vstupního dotazníku pro projekt "Věk a péče nemusí být překážkou". Vstupní dotazník najdete ZDE. V případě, že Vám nejde otevřít, klikněte ZDE. Vyplněný dotazník zašlete na email: mala@ideahelp.cz nebo ruckerova@ideahelp.cz.
• Příprava na výběrové semináře.
• Propagace projektu.
• Kontaktování potenciálních zaměstnavatelů.

Červen 2013

 • Pro první čtyři běhy byly stanoveny termíny pro konání informačních seminářů:
 •         1.běh (cílová skupina 50+, okres Ústí nad Orlicí) 4.9.2013 na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí
 •         2.běh (cílová skupina 50+, okres Svitavy) 17.9.2013 na Úřadu práce ve Svitavách
 •         3.běh (cílová skupina 50+, okres Ústí nad Orlicí) 15.10.2013 na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí
 •         4.běh (cílová skupina 50+, okres Svitavy) 14.1.2014 na Úřadu práce ve Svitavách
 •         Bližší informace k termínům informačních seminářů naleznete v kapitole Harmonogram aktivit.

• Příprava na výběrové semináře, kontaktování úřadů práce.
• Oslovení potenciálních zaměstnavatelů.
• Sestavení harmonogramu projektu.
 

Květen 2013

• Zahájení projektu „Věk a péče nemusí být překážkou“.
• Volba členů realizačního týmu.