Cílové skupiny projektu


1. osoby starší 50-ti let nezaměstnané déle než 6 měsíců nebo s nízkou úrovní kvalifikace
2. nezaměstnané osoby, které pečují nebo pečovaly o osobu blízkou

Projekt přispěje k motivaci lidí, zvýšení jejich kvalifikace a zaměstnanosti.
 

Přínos projektu pro osoby cílových skupin

         • kvalifikace absolvováním rekvalifikačního kurzu

         • praxe v oboru v délce 3 měsíců pro 10 účastníků

         •  zajištění zaměstnání pro 10 osob

         • základní dovednosti obsluhy počítače

         • pracovně-právní individuální poradenství

         • znalosti a dovednosti při hledání volných pracovních míst (především práce s portálem MPSV a s dalšími pracovními portály)

         • příspěvek na cestovné, stravné a péči