Klíčové aktivity

 

Informační seminář

Informační schůzka s potenciálními zájemci. Seminářů proběhne několik, zpravidla na úřadech práce. V rámci seminářů bude představen celý projekt včetně popisu jednotlivých aktivit. Rozpis jednotlivých seminářů naleznete v kapitole Harmonogram aktivit.
 

Pracovní diagnostika COMDI

Tato aktivita představuje posouzení osobnosti účastníka projektu pro volbu dalšího profesního zaměření. Pomůže klientovi s jeho budoucí profesní orientací.
 

Motivačně-poradenský program

Aktivita se skládá z následujících částí:

         • zvládání stresu, náročných životních situací a negativních emocí

         • individuální podpora účastníků a rozvoje aktivního přístupu

         • základy komunikace a sebepoznání, příprava na výběrové řízení

         • pracovně-právní poradenství

         • finanční gramotnost
 

Základní dovednosti práce s PC

Získání základních dovedností při obsluze počítače, tvorba životopisu a motivačního dopisu. Zaměření na vyhledávání zaměstnání na pracovních portálech, především na portálu MPSV.
 

JOB club

Skupinová setkání, která budou probíhat 1x za 14 dní v rozsahu 2-3 hodin. Obsah bude přizpůsoben potřebám účastníků (může se jednat o pomoc při vyhledávání volných míst, prohloubení práce s počítačem, na požádání bude k dispozici psycholog za účelem řešení problémů účastníků).
 

Odborná rekvalifikace

Pro 10 účastníků bude zajištěna rekvalifikace. Rekvalifikační kurzy budou vybírány dle aktuální poptávky zaměstnavatelů.
 

Místo na zkoušku

Pro 10 účastníků bude zajištěna praxe na dobu 3 měsíců a bude prováděna u vybraných zaměstnavatelů. Účastníci budou v rámci této aktivity podpořeni finanční odměnou ve výši až 4000 Kč/měsíc.
 

Individuální poradenství

Poradenství bude probíhat po celou dobu projektu a bude zaměřeno na oblasti hledání pracovního uplatnění a problému s ním spojených (např. tvorba životopisu, motivačního dopisu, odpovědi na pracovně-právní otázky atd.).
 

Zprostředkování zaměstnání

V rámci projektu bude zprostředkováno zaměstnání pro 10 účastníků. Tato pracovní místa budou podpořena mzdovými příspěvky po dobu 6 měsíců.